Forbina 8000

7,9 m x 2,85 m

Byggdes mellan 1990-1996 och tillverkades i ca 80 exemplar.

Broschyr