Forbina 35

10,35 m x 3,45 m

Byggdes 2005 i 10 exemplar. Finns som Fly, CC med elektrisk taklucka och DC med targabåge och kapell.

En förädling och vidareutveckling av Forbina 10000.

Läs om en blogg om en Forbina 35 (Franzéns Forbina)

Broschyr

Artikel i Båtnytt 2004