Forbina 11000

11,20 m x 3,85 m

Byggdes i 32 exemplar mellan  1992-1997.

Broschyr

Se ett flyplan landa på en Forbina 11000!