Årsmöte 2023

Forbinaklubbens årsmöte kommer att hållas lördagen den 18/3 på båtmässan i Stockholm

Vi återkommer med mer information inom kort så boka detta datum redan nu.

FLER
INLÄGG